Hogyan működik egy fűtésrendszer?

Alapvetően két fűtési módot ismerünk: konvekciós fűtés és hősugárzás.

A konvekciós fűtést egy vagy több fűtőtest valósítja meg (pl. radiátor). Ennek rendeltetése az, hogy a környezet levegőjét felmelegítse. A meleg levegő könnyebb mint a hideg, ezért felszáll, majd miután a hőt átadta a falaknak, a mennyezetnek és a tárgyaknak, újból leereszkedik. A körforgás miatt a helyiség levegője lassan felmelegszik, majd a meleg levegő átmelegíti a tárgyakat.

A hősugárzás során egy fűtőelem infravörös tartománybeli sugarakat bocsát ki. Ezek a sugarak – akárcsak a nap sugarai – áthatolnak a levegőn anélkül, hogy felmelegítenék azt. Így a hő közvetítő közeg (levegő) nélkül adódik át  a falaknak és a tárgyaknak. A helyiség levegőjét a falak és a tárgyak melegítik fel.

Bizonyos esetekben a két fűtési módot kombináltan alkalmazzák.

 

Mi az infravörös hullám?

Az infravörös hullám létezését egy angol asztrológus, sir William Herschel fedezte fel 1800-ban, miközben tanulmányozta a  napfény melegítő hatását. Egy optikai prizma segítségével alkotószíneire bontotta  a napfényt, és minden szín alá helyezett egy higanyszálas hőmérőt. A vörös fény felé haladva  egyre magasabb hőmérsékleteket mért, ezért az az ötlete támadt, hogy megméri a látható spektrumon kívül eső tartomány melegítőhatását is. Meglepetésére a vörös fény alatti tartományban mérte a legmagasabb értékeket. Így fedezte fel, hogy a létezik egy láthatatlan sugárzás, ami a hőt szállítja. Ez a sugárzás a látható spektrum vörös tartománya alatt helyezkedik el, ezért az infravörös elnevezést kapta.

Az infravörös sugár egy olyan elektromágneses hullám, amelynek hullámhossza a 0,75 és 1000 µm közti tartományban található, vagyis hosszabb a látható fényénél, és rövidebb a mikrohulláménál. A hullám a fény sebességével, közel 300.000 km/s sebességgel terjed. A többi hullámhoz hasonlóan a sugárzás intenzitása a távolsággal csökken.

 

Ultraibolya:                0,01 – 0,38 µm

Látható fény:             0,38 – 0,75 µm

Közeli infravörös:      0,75 – 1,5 µm

Közepes infravörös:    1,5 – 10 µm

Távoli infravörös:        10 – 1000 µm

 

Hogyan is működik az infrapanel?

Az infrapanel a hősugárzás elvén működő fűtőtest, amely a mennyezetre szerelve sugárzással adja át a hőt a határoló felületeknek, berendezési tárgyaknak, ugyanígy melegíti a hatósugarában élő embereket, állatokat, növényeket. Azok lassan és egyenletesen adják át a hőt a helyiség levegőjének.

work-flow